วันพุธที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2556

การประกวด OBEC AWARDS ระดับชาติ


ประกวดOBEC AWARDS  ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556
ณ เมืองทองธานี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น